Skip to main content

Als de RUD of de ODRU een controle uitvoert op verplichte energiebesparende maatregelen, neemt de toezichthouder meestal eerst contact op met de ondernemer. Bij een onaangekondigd bezoek legitimeert de toezichthouder zich altijd. Als tijdens een controle blijkt dat een ondernemer nog onvoldoende maatregelen heeft genomen, krijgt hij of zij de gelegenheid om dit alsnog te doen. Hiervoor wordt geen dwangsom opgelegd zonder waarschuwing vooraf.

We adviseren ondernemers die een dergelijke mail of brief hebben ontvangen, om niet te betalen en contact met ons op te nemen via mailadres info@rudutrecht.nl

Lees hier meer van de RUD Utrecht >