Oudenrijn is een bedrijventerrein van ongeveer 74 hectare. Kenmerkend zijn de verschillende bedrijven: u vindt er bedrijven uit de handel, transport en industrie. Aan de N198 staan vrijstaande kantoren. Het terrein is goed bereikbaar dankzij de aansluiting op de A2 en de A12.

Het bestuur van de BKO

De BKO heeft een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven van het bedrijventerrein Oudenrijn.

Bestuur
 • Voorzitter BKO en KVO
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Algemene bestuursleden
  • Ton Leliveld
   • Brandhof De Meern
  • Christaan van Oord
   • Van Oord Citroën
  • Robert Rosenboom
   • Schadenet Rosenboom
  • Rob van Miltenburg
   • Bemico
  • Jasper Griepsma
   • Daily Creations
Adviseur
Secretariaat

Wat biedt de BKO?

Veiligheid

Keurmerk Veilig Ondernemen, Camera beveiliging, Diefstal/ inbraak preventie en voorlichting, Brandveiligheid

Onderhoud

Verlichting, Wegenonderhoud, Groenvoorziening

Bereikbaarheid

Parkeren, Bewegwijzering, Verlichting, Deel fietsen

Duurzaamheid

Milieu, Deel fietsen, Leefbaarheid, (Netwerk)Bijeenkomsten

Communicatie

Website, Nieuwsbrieven, Informatiebijeenkomsten, Vergunningen

Belangenbehartiging

Gebiedsbelangen, Ondernemers belangen, Gemeente, Werkgelegenheid

Lid worden niet nodig

De BKO is een stichting zonder contributie betalende leden en dus ook zonder lidmaatschaps-gelden. In de stichting zitten alle trekkings-gerechtigden van gebied 14. De stichting wordt volledig bekostigd vanuit het Ondernemersfonds.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Ondernemers in winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) helpt ondernemers, hulpdiensten en de overheid om samen afspraken te maken om overlast en criminaliteit aan te pakken. Samen brengen de partijen de veiligheidsproblemen in de omgeving in kaart. Er wordt gezocht naar oplossingen, zoals betere (straat)verlichting, meer toezicht, veiligheidstrainingen of maatregelen om brand te voorkomen.

Keurmerk Veilig OndernemenNieuws
16 mei 2024

Wees alert! Leer hoe u signalen herkent van ondermijning.

Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect heet ook wel ondermijning. Voorbeelden van…
Keurmerk Veilig OndernemenNieuws
15 maart 2024

Het belang van meldingen en hoe je ze kunt doorgeven

Meldingen zijn een belangrijke manier voor burgers om hun zorgen over de leefbaarheid van hun gemeenschap kenbaar te maken aan lokale autoriteiten en instanties. Of het nu gaat om afval,…
Keurmerk Veilig Ondernemen
11 februari 2020

WhatsApp-groep: Oudenrijn Alert

In deze appgroep kunnen mensen die werkzaam zijn op het bedrijventerrein Oudenrijn elkaar op de hoogte houden van verdachte of onveilige situaties. De WhatsApp-groep is bedoeld om elkaar alert te…
Keurmerk Veilig Ondernemen
10 februari 2020

Voorkom Kraken en illegale feesten in uw leegstaande panden op Oudenrijn

Afgelopen jaar was het weer eens raak op de Rijnzathe Oudenrijn. Krakers hadden een bedrijfspand gekraakt. Afgelopen week was Lageweide weer aan de beurt. Het zal je maar gebeuren als…
Keurmerk Veilig Ondernemen
23 januari 2020

Camera in beeld

Camera in Beeld is een digitale kaart waarop je kunt zien waar camera’s hangen. De politie kijkt voor een onderzoek even op CIB en ziet in 1 oogopslag welke camera’s…

Wist je dat we ons eigen regionale vacature website hebben?