Ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om initiatieven en investeringen binnen Utrecht gezamenlijk te financieren. Het fonds verbindt lokale ondernemers, verschillende sectoren en organisaties, en draagt bij aan de vestigingskwaliteit van Utrecht.

Wat is een ondernemersfonds

en hoe werkt het?

Een ondernemersfonds is een fonds gevuld door alle bedrijven en organisaties die OZB niet-woningen betalen, met als doel collectieve voorzieningen ook collectief te financieren. De OZB niet-woningen is in Utrecht per 1 januari 2012 met ongeveer 50 euro per 100.000 euro WOZ verhoogd, als gevolg van het Gemeenteraadsbesluit van 8 december 2012. Deze verhoging komt één-op-één terug in het Ondernemersfonds Utrecht. Onder het fonds hangen ongeveer zeventig gebieden. Deze gebieden kunnen de in het betreffende gebied opgebrachte extra OZB besteden voor collectieve doeleinden. 

Per gebied is er sprake van één Trekkingsgerechtigde, die bij de stichting Ondernemersfonds Utrecht een bestedingsvoorstel kan indienen. Zo’n trekkingsgebied kan een industrieterrein zijn of een winkelgebied, en soms is het een hele stadswijk. Ieder gebied brengt een eigen budget op en mag zelf bepalen wat het daarmee doet. Het bestuur van Ondernemersfonds Utrecht toetst vervolgens of de besteding transparant is, of die past bij het doel van het fonds en of er bijvoorbeeld geen kosten worden gemaakt voor zaken die de gemeente eigenlijk moet betalen.

Wat is het doel?

Ondernemersfonds Utrecht is geen doel op zich. Het is een middel om collectieve initiatieven en investeringen te financieren. Het fonds levert een bijdrage aan de vestigingskwaliteit van Utrecht. Meer samenwerking, verbanden en relaties tussen lokale ondernemers, sectoren en profit, not for profit en nonprofit verhoogt de betrokkenheid en verantwoordelijkheid en versterkt daarmee de (economische) structuur van Utrecht.

Voor wie is het fonds?

In principe voor iedereen die OZB-niet woningen betaalt: winkels, kantoren, horeca, musea, welzijnsgebouwen, sportkantines en –velden, parkeergarages, scholen, ziekenhuizen, stadions, zwembaden, universiteiten, noem maar op. Het fonds hanteert daarbij een gebiedsindeling en per gebied een trekkingsgerechtigde. Het fonds vraagt van lokale bedrijven, verenigingen en organisaties dan ook samenwerking op gebiedsniveau. Dat levert uiteindelijk winst en betrokkenheid op en levert daarmee een bijdrage aan de vestigingskwaliteit van het gebied.

Wat doet Bedrijvenkring Oudenrijn met het ondernemersfonds?

Bedrijvenkring Oudenrijn is als trekkingsgerechtigde aangewezen voor gebiedsnummer 14, zijnde het bedrijventerrein Oudenrijn. Wij moeten voldoen aan de eisen van democratie en transparantie. Dit is aan te tonen door een besluit van de ALV of door aan te tonen dat er met leden, en niet leden in het gebied, open is gecommuniceerd over de aanvraag. Voor 2013 betekent dit dat wij voor ca. eur 108.000,- te besteden hebben aan collectieve initiatieven.

Oudenrijn heeft er voor gekozen om dit bedrag te besteden aan beveiliging. Zoals in eerdere leden-vergaderingen, met goedkeuring van de leden, is besloten, zullen er 4 nieuwe camera’s worden geplaatst waarbij de bestaande camera’s worden aangepast aan de huidige standaard. Omdat het niet duidelijk is of het Ondernemersfonds ook na 2014 nog zal bestaan heeft het bestuur besloten eerst 2 nieuwe camera’s te plaatsen en wel op de Strijkviertel en de Gessel.

Wil je meer weten over het Ondernemers Fonds Utrecht?