Ondernemers in winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) helpt ondernemers, hulpdiensten en de overheid om samen afspraken te maken om overlast en criminaliteit aan te pakken. Samen brengen de partijen de veiligheidsproblemen in de omgeving in kaart. Er wordt gezocht naar oplossingen, zoals betere (straat)verlichting, meer toezicht, veiligheidstrainingen of maatregelen om brand te voorkomen.

Voordelen KVO

Kortere lijnen

Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.

Bedrijfsschade neemt af

Onderzoek laat zien dat gebieden die volgens de KVO-methodiek samenwerken, zowel subjectief als objectief veiliger worden.

Betere veiligheidsbeleving

Op bedrijventerreinen met een KVO daalt de criminaliteit en stijgt het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers en klanten.

Veiligere omgeving om te werken

Het geeft een duidelijk signaal af aan het publiek, maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen.

Schaalvoordeel veiligheid

Schaalvoordeel bij inkoop van veiligheidsmaatregelen.

Aantrekkelijker vestigingsklimaat

Het winkelgebied of bedrijventerrein krijgt een beter imago en trekt meer bezoekers en nieuwe bedrijven aan die zich hier willen vestigen.

Keurmerk Veilig OndernemenNieuws
15 maart 2024

Het belang van meldingen en hoe je ze kunt doorgeven

Meldingen zijn een belangrijke manier voor burgers om hun zorgen over de leefbaarheid van hun gemeenschap kenbaar te maken aan lokale autoriteiten en instanties. Of het nu gaat om afval,…
Keurmerk Veilig Ondernemen
11 februari 2020

WhatsApp-groep: Oudenrijn Alert

In deze appgroep kunnen mensen die werkzaam zijn op het bedrijventerrein Oudenrijn elkaar op de hoogte houden van verdachte of onveilige situaties. De WhatsApp-groep is bedoeld om elkaar alert te…
Keurmerk Veilig Ondernemen
10 februari 2020

Voorkom Kraken en illegale feesten in uw leegstaande panden op Oudenrijn

Afgelopen jaar was het weer eens raak op de Rijnzathe Oudenrijn. Krakers hadden een bedrijfspand gekraakt. Afgelopen week was Lageweide weer aan de beurt. Het zal je maar gebeuren als…

Wil je meer weten over de KVO?